Van dinsdag 14 tot en met maandag 20 juni (maar niet in het weekend) rijden vrachtauto's met asfalt en rijplaten weer dezelfde route als op 2 juni de betonwagens. Nu is het voor de aanleg van de toevoerwegen en de kraan-opstelplaatsen van de windmolens. De route wordt dan weer tijdelijk omgezet in eenrichtingsverkeer en bewaakt door verkeersregelaars.

Aanpassing transportroute

Op donderdag 19 mei en op donderdag 2 juni wordt er beton gestort voor de fundaties van windpark Galder. Voor dit transport is in verband met opbreking van de oorspronkelijke route een noodzakelijke tijdelijke route gekozen. Dit zal hinder veroorzaken voor omwonenden. We maken gebruik van het eenrichtingsverkeer wat ingesteld wordt door de gemeente Breda bij grote drukte bij de Galdersemeren.

De aanrijroute van het transport is via de Galderseweg - de Moerstraat - de Rijsbergsebaan.

De transporten nemen een andere route op de terugweg, namelijk via de Overasebaan -  Kaarschotsestraat - De Lange Dreef – Hogestraat - Risten en de N263 richting Breda.

De transporten starten rond 7.00 uur en duren tot ca. 16.00 uur. Per uur zullen meerdere vrachtwagens gebruikmaken van de route.  

 

Tijdens deze en toekomstige werkzaamheden aan windmolens wordt bij acties met veel bouwverkeer rondom de Galderse meren éénrichtingsverkeer ingesteld op de Moerstraat, Rijsbergsebaan, Zwaantjesweg (rijrichting met de klok mee). Zie onderstaand kaartje. Het groene driehoekje geeft de start van de eenrichtingsverkeerroute aan.

Galder eenrichtingsroute

Op donderdag 12 mei wordt het beton gestort voor de fundering van één van de windmolens van Windpark Galder. Hiervoor rijden de hele dag betonwagens richting het windpark. In verband met de afsluiting van oorspronkelijk geplande route zijn wij gedwongen een alternatieve route te nemen. Dit zal hinder veroorzaken voor de aanwonenden.

De transporten starten op donderdag 12 mei rond 7.00 uur en duren tot ca. 16.00 uur. Per uur zullen meerdere vrachtwagens gebruikmaken van de route.

Onderstaand de aanrijroute:

Transportroute Galder alt totaal  Transportroute Galder alt deel

De aanrijroute van de betonwagens is via de Dr. Batenburglaan en de Overaseweg.

Om de hinder waar mogelijk te beperken, is ervoor gekozen de route terug naar de betoncentrale te laten lopen via een andere route. Op deze manier wordt kruisend verkeer vermeden.

De alternatieve route is zo zorgvuldig mogelijk gekozen. Bij het bepalen van een route moeten we voldoen aan de wegenverkeerswet die in Nederland en België (als het een route via Belgisch grondgebied betreft).

De heiwerkzaamheden zijn afgerond. Nu volgen de werkzaamheden voor de fundering.

Kaartje transportroute

Transportroute Galder gewijzigd 18feb22