Het project

Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden

Bij het knooppunt Galder werkt Pure Energie aan de ontwikkeling en bouw van windpark Galder. Het gaat in totaal om 3 windmolens. Het windpark is onderdeel van het project Windenergie A16. De windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ruim 15,5 miljoen kWh per jaar per windmolen op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks de energie kan opwekken voor ruim 15.000 huishoudens. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van provincie Noord-Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn.

Waar komen de windmolens?

De windmolens in het windpark Galder komen de bovenzijde van de A58 tegen de kruising met de A16 aan. 

Locatie windpark Galder

Windpark in cijfers

Aantal 3
Ashoogte* 100 – 142 meter  
Rotordiameter* 100 – 150 meter
Tiphoogte*  maximaal 210 meter
Geschatte opbrengst   15,5 MWh per turbine


* Binnen de bandbreedte van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen moet de initiatiefnemer nog een keuze maken in het definitief te realiseren windmolentype.

Artist impression windpark Galder vanaf Heistraat in Breda
Artist impression windpark Galder vanaf Heistraat in Breda