Het project

Galder 2023
Galder 2023

Bij het knooppunt Galder staan drie nieuwe windmolens van Pure Energie. Het windpark is onderdeel van Energie A16. De windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ruim 15,5 miljoen kWh per jaar per windmolen op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks de elektriciteit kan opwekken voor ruim 15.000 huishoudens. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van provincie Noord-Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn.

Waar staan de windmolens?

De windmolens in het windpark Galder staan aan de bovenzijde van de A58 tegen de kruising met de A16 aan. 

Locatie windpark Galder

Windpark in cijfers

Aantal 3
Ashoogte 135 meter  
Rotordiameter 149 meter
Tiphoogte  maximaal 209,5 meter
Geschatte opbrengst   15,5 MWh per turbine

 

Artist impression windpark Galder vanaf Heistraat in Breda
Artist impression windpark Galder vanaf Heistraat in Breda