Het project

Galder 2023
Galder 2023

Bij het knooppunt Galder staan drie nieuwe windmolens van Pure Energie. Het windpark is onderdeel van Energie A16 en levert jaarlijks naar verwachting ruim 15,5 miljoen kWh per windmolen op. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van provincie Noord-Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn. 

Waar staan de windmolens?

De windmolens van Windpark Galder staan aan de bovenzijde van de A58 tegen de kruising met de A16 aan.

Windpark in cijfers

Aantal: 3

Ashoogte: 135 meter

Rotordiameter: 149 meter

Tiphoogte:  209,5 meter

Geschatte opbrengst: 15,5 MWh per turbine

Artist impression windpark Galder vanaf Heistraat in Breda
Artist impression windpark Galder vanaf Heistraat in Breda