Digitale informatieavond

20 april 2021

De bouw gaat nu langzaam echt beginnen! Daarom maken wij graag kennis met alle buurtbewoners en andere belanghebbenden. Op maandag 31 mei 2021 organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst waar wij ons voorstellen en meer vertellen over de laatste stand van zaken. Ook is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.