Eventuele planschade proactief vergoed

08 juli 2021

Eneco en Pure Energie vergoeden eventuele planschade proactief
Door de komst van het windpark Galder is het mogelijk dat een woning minder waard wordt. Dit heet planschade. Hiervoor kan een schadevergoeding worden aangevraagd bij de gemeente of provincie. Als initiatiefnemers van windpark Galder willen Eneco en Pure Energie alle omwonenden, die recht hebben op planschade (> 3% Normaal Maatschappelijk Risico), proactief een bedrag aanbieden om de planschade te vergoeden, zodat zij geen een langdurige en complexe procedure hoeven te doorlopen.

Om te bepalen wie recht heeft op een planschadevergoeding, maakt neutraal adviesbureau (adviesbureau SAOZ) een analyse per woning. Zodra dat bekend is, krijgt iedereen die recht heeft op een schadevergoeding een persoonlijk aanbod van de initiatiefnemers.

Omwonenden kunnen in principe nu al een verzoek om vergoeding van planschade indienen bij de gemeente. De initiatiefnemers verzoeken omwonenden om hiermee te wachten, zodat zij eerst proactief een persoonlijk aanbod kunnen ontvangen van de initiatiefnemers. Indien dit aanbod onvoldoende is, kan een omwonende alsnog de procedure bij de gemeente starten.