Nieuwe fase: netaansluiting en testen

19 januari 2023

Nu de drie windmolens gebouwd zijn, breekt een nieuwe fase aan: het testen.

Uitleg over het testen van de lampen

De windmolens van Galder worden sinds december getest. Deze testperiode gebruiken we om alle systemen te testen en correct te programmeren. We verwachten dat de testperiode begin februari voorbij is en dat alles dan goed werkt. Eén van de systemen die we testen is de obstakelverlichting. Een windmolen is een obstakel voor de luchtvaart.

Lampen zijn verplicht
De lampen (obstakelverlichting) op de windmolens zijn verplicht vanuit regels voor de veiligheid van de luchtvaart. Overdag is er een knipperend wit licht aan de bovenkant van elke windmolen. Om de paar seconden gaan ze heel kort aan op alle drie de windmolens tegelijk. ’s Avonds en ’s nachts branden er rode lampen. Deze rode lampen knipperen niet. Soms lijkt het alsof de rode lampen wél knipperen, maar dat zijn dan de wieken van de windmolens die ten opzichte van waar u bent, voor de lamp langs gaan.

Minder fel bij helder weer
Zichtbaarheid van de molens voor het vliegverkeer is het uitgangspunt. Bij helder weer kunnen de lampen minder fel branden. Bij nevelig weer gaan ze feller branden en bij mist branden ze voluit.

De laatste tijd meldden mensen dat de verlichting opvallend fel brandt. Dat kan kloppen, want de zichtbaarheidsmeters op de windmolens die nevel en mist meten, worden stap voor stap ingeregeld met de software van de molens. Na de testfase zal de felheid minder moeten zijn. Ook wordt dan de straling naar beneden toe beperkter. Dit zijn allemaal maatregelen om eventuele hinder van de verlichting te beperken.

Uitleg over het testen van het slagschaduwsysteem

De windmolens zijn voorzien van een zogeheten stilstandsvoorziening. Deze apparatuur en software zorgen ervoor dat de windmolens worden stilgezet bijvoorbeeld om slagschaduw bij woningen te voorkomen. Het testen van het slagschaduwsysteem wordt in januari uitgevoerd. Tijdens het testen draaien de windmolens en kan er slagschaduw optreden. Per begin februari verwachten we dat dit systeem goed zal werken.

Niet langer dan 30 minuten
Bij dit windpark is afgesproken dat de slagschaduw niet langer dan 30 minuten per jaar over een woning mag gaan. Alle woningen in de omgeving worden in het systeem ingevoerd om te zorgen dat de windmolens weten wanneer ze stil moeten staan. Zodra de zon achter de wieken komt, en er slagschaduw kan ontstaan in een woning, komen de wieken stil te staan. Dit kan echter niet per direct. De wieken hebben een uitdraaitijd van enkele minuten. Vandaar dat er maximaal 30 minuten slagschaduw per jaar kan zijn, dit komt door de uitdraaitijd bij het stoppen van de wieken.

Aansluiten en testen
Begin december 2022 werden de windmolens aangesloten op het elektriciteitsnet. Vestas, de bouwer van de windmolen is daarna gestart met alle onderdelen te controleren, aan te sluiten en in te regelen. In de testfase worden alle instellingen getest. De testfase duurt naar verwachting ca. 2 weken per windturbine. Dit vindt plaats in de periode december 2022 tot en met februari 2023.