Noodzakelijke aanpassing transportroute op 12 mei

11 mei 2022

Op donderdag 12 mei wordt het beton gestort voor de fundering van één van de windmolens van Windpark Galder. Hiervoor rijden de hele dag betonwagens richting het windpark. In verband met de wegafsluiting van oorspronkelijk geplande route zijn wij gedwongen een alternatieve route te nemen. Dit zal hinder veroorzaken voor de aanwonenden.

De transporten starten op donderdag 12 mei rond 7.00 uur en duren tot ca. 16.00 uur. Per uur zullen meerdere vrachtwagens gebruikmaken van de route.

Onderstaand de aanrijroute:

Transportroute Galder alt totaal  Transportroute Galder alt deel

De aanrijroute van de betonwagens is via de Dr. Batenburglaan en de Overaseweg.

Om de hinder waar mogelijk te beperken, is ervoor gekozen de route terug naar de betoncentrale te laten lopen via de originele transportroute via De Lange Dreef waarbij tussentijds omleiding 2 van Enexis zal worden gevolgd. Op deze manier wordt kruisend verkeer vermeden.

De alternatieve route is zo zorgvuldig mogelijk gekozen. Bij het bepalen van een route moeten we voldoen aan de wegenverkeerswet die in Nederland en België (als het een route via Belgisch grondgebied betreft).

 

De gemeente Breda is geïnformeerd over de noodzakelijk aangepaste route.

Mocht u op de dag zelf vragen of opmerkingen over het transport hebben, dan kunt u contact opnemen met Arnold den Hoedt, tel. 06 2475 4151.