Raad van State doet tussenuitspraak

24 juli 2020

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van de windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 22 juli 2020 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Dit houdt in dat de provincie het besluit op enkele punten moet aanpassen. Dit zijn geen punten die betrekking hebben op de windmolens bij Galder. De bouw van het windpark is daarmee een stap dichterbij. Ook loopt er nog een procedure bij de Raad van State inzake een beroep tegen de ontheffing Wet natuurbescherming. Naar verwachting spreekt de Raad van State zich in september uit over dit beroep. Pas nadat de Raad van State in beide zaken een definitieve uitspraak heeft gedaan, is naar verwachting vanaf dat moment de benodigde omgevingsvergunning onherroepelijk en kan de bouw van het windpark Galder beginnen.

Voor meer informatie over de omgevingsvergunningen en het RvS-proces verwijzen wij u naar de website van de provincie Noord-Brabant.