Test kraanopstelplaats

05 juli 2022

De laatste weken zijn de werkzaamheden voor de fundering afgerond en is de drainage naast de parkwegen en opstelplaatsen aangebracht.

Daarna zijn de bermen daaroverheen afgewerkt. Ook is de kraanopstelplaats van D1 getest met full load test. Dit houdt in dat de maximale belasting van de kraan gesimuleerd wordt met een proefopstelling. De opstelplaats heeft de test goed doorstaan. 

Op de verschillende locaties van Windpark Galder wordt deze week de tijdelijke verharding aangelegd die nodig is voor de bouw van de turbine. Op deze verharding komt de kraan te staan die de mastdelen en wieken gaat hijsen.