Windmolens bij Galder geen bedreiging voor vleermuis

04 november 2020

Het plan voor het bouwen van drie windmolens rond knooppunt Galder aan de A16 bij Breda biedt genoeg bescherming voor kwetsbare diersoorten zoals de dwergvleermuis. Dat stelt de Raad van State in reactie op het beroep van bewoners en natuurverenigingen rond knooppunt Galder. De windmolens bij Galder maken deel uit van Energie A16 met in totaal 28 molens in vier gemeenten.

De Raad van State moet nog uitspraak doen over het totale inpassingplan windmolenpark Energie A16 voordat met de aanleg gestart kan worden. Deze uitspraak wordt begin 2021 verwacht.

Voor de bouw van de windmolens is een ontheffing nodig van de wet Natuurbescherming. Aan die ontheffing zijn eisen gesteld zodat er goede maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld kwetsbare diersoorten te beschermen. De bezwaarmakers ging in beroep tegen deze ontheffing, maar de Raad van State oordeelde dat enkele bezwaarmakers geen partij zijn in deze zaak en dat verder het bezwaar tegen de verlening van de ontheffing wet Natuurbescherming ongegrond is.

De ontheffing vormt onderdeel van het plan naast A16 dat gaat over in totaal 28 windmolens in verschillende clusters in de A16-zone (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.